Formularz kontaktowy

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuje się, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FU DARKO Darek Mróz 33-393 Marcinkowice 206;
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – darko-transport@wp.pl;
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora, ochrona dobrego imienia Administratora, które mogłoby ucierpieć na skutek zaniechania udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie;
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu;
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

  Dane firmy

  „DARKO” Dariusz Mróz

  33-393 Marcinkowice 206

  tel.: +48 509 111 336

  mail.: darko-transport@wp.pl